Chèn Link Logo

Nhà Quận 7
Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM đáng chú ý nhất.

Đường sắp mở phường Tân Hưng, Quận 7

Phường Tân Hưng nằm ở phía tây bắc quận 7. Tân Hưng phía đông giáp các phường Tân Kiểng và Tân Quy; Phía tây giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh; Phía nam giáp phường Tân Phong; Phía bắc giáp Quận 4 với ranh giới là kênh Tẻ.

1. Đường nối đường nối hẻm 793 Trần Xuân Soạn tới hẻm 903


Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường nối hẻm 793 Trần Xuân Soạn tới hẻm 903, với chiều dài khoảng 380 m. Tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 793 Trần Xuân Soạn, đoạn gần Lộc Vừng Coffee, chạy song song với đường D4, sau đó kết thúc ở hẻm 903.
cấp).
đường sắp mở 793/58 Trần Xuân Soạn
Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch.


Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 793 Trần Xuân Soạn


Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường song song với đường Trần Xuân Soạn. Các tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 793/58 Trần Xuân Soạn, nối thẳng tới hẻm 861 Trần Xuân Soạn.
Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch.
đường sắp mở 793/58 Trần Xuân Soạn
 


Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 1041 Trần Xuân Soạn tới đường Trần Xuân Soạn


Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường nối từ hẻm 1041 Trần Xuân Soạn tới đường Trần Xuân Soạn, với chiều dài khoảng 260 m. Tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 1041, đoạn nhà thuốc Nhật An 3, chạy song song với hẻm 903, sau đó kết thúc ở đường Trần Xuân Soạn, đoạn Cơ sở sản xuất nội thất gỗ Thành.


Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch.


Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp.

Cần tư vấn - Yêu cầu gọi lại

Post a Comment

Phú Mỹ Hưng