Chèn Link Logo

Nhà Quận 7
ĐỊNH GIÁ ĐẤT LỚN NHƯ THẾ NÀO?
Thường đất ở TP đa số diện tính nhỏ là định giá theo phương pháp so sánh,
Nếu siêu nhỏ thì định giá khác nữa
Còn những diện tích lớn là phải định giá theo phương pháp # rồi, định giá đất tỉnh cũng vậy
Nhưng đa số thì cũng quy chung lại là #địnhgiá theo phương pháp so sánh
thí dụ những định giá # như theo pp vốn hóa trực tiếp, pp thặng dư, pp chiết khấu dòng tiền...

Cần tư vấn - Yêu cầu gọi lại

Post a Comment

Phú Mỹ Hưng