Chèn Link Logo

Nhà Quận 7

Kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017


bang-gia-dat-quan-7-nam-2021
STT

Tên Đường

Đoạn Đường

Giá

Từ

ĐếnBế Văn Cấm

Trọn Đường


8,400   Bến Nghé

Trọn Đường


4,700   Bùi Văn Ba

Trọn Đường


7,400   Các Đường Trong Cư Xá Ngân Hàng8,800   Các Đường Còn Lại Trong Cư Xá Tân Quy Đông8,800   Chuyên Dùng 9

Trọn Đường


3,000   Đào Trí

Nguyễn Văn Quỳ

Gò Ô Môi

3,600   

Gò Ô Môi

Hoàng Quốc Việt

3,600   

Hoàng Quốc Việt

Trường Hàng Giang

3,600   Đường Số 5 (Hẻm Bờ Tua 2)

Trọn Đường


5,500   Đường Số 106,400   Đường 17

Đường Số 10

Mai Văn Vĩnh

8,800   

Đường Số 6

Đường Số 10

8,800   Đường 17 (Phường Tân Thuận Tây)

Tân Mỹ

Lâm Văn Bền

8,200   Đường 15b (Phường Phú Mỹ)

Phạm Hữu Lầu

Sông Phú Xuân

6,400   Đường 60, 62 Lâm Văn Bền (Phường Tân Kiểng)

Lâm Văn Bền

Cuối Trường Nguyễn Hữu Thọ

6,000   Đường 677,800   Đường Cầu Tân Thuận 2

Cầu Tân Thuận 2

Nguyễn Văn Linh

8,300   Đường Nhánh Cầu Tân Thuận 2

Trần Xuân Soạn

Đường Cầu Tân Thuận 2

7,500   Đường Nội Bộ Khu Nhà Ở Tân An Huy7,400   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Quy Đông-   

Đường >= 16m8,800   

Đường < 16m7,400   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Ven Sông-   

Đường Song Hành Với Đường Nguyễn Văn Linh11,100   

Đường Lộ Giới >= 16m7,900   

Đường Lộ Giới < 16m5,200   Đường Nội Bộ Khu Nhà Ở Tân Phong-   

Đường Song Hành Với Đường Nguyễn Hữu Thọ11,000   

Đường Nối Lê Văn Lương Với Đường Nguyễn Hữu Thọ8,800   

Đường Nội Bộ Lộ Giới <= 12m7,400   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Vạn Phát Hưng-   

Đường Hoàng Quốc Việt Nối Dài7,500   

Đường >= 16m6,100   

Đường < 16m5,100   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Cty Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Chợ Lớn (Phường Phú Mỹ)-   

Đường Lộ Giới >= 16m4,300   

Đường Lộ Giới < 16m3,400   Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Thuận7,300   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ3,600   Đường Nội Bộ Khu Cư Xá Ngân Hàng Công Thương3,600   Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Cảng Bến Nghé8,000   Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Công Ty Mía Đường8,000   Đường Nối Lê Văn Lương Với Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Hữu Thọ

Lê Văn Lương

13,200   Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Vạn Phát Hưng Đầu Tư)

Trọn Đường


6,600   Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Ttnt Đầu Tư) (Phường Phú Thuận)

Trọn Đường


6,600   Đường Nội Bộ Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Ttnt Đầu Tư (Phường Phú Thuận)5,200   Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư (Của Cty Vạn Phát Hưng Đầu Tư) (Phường Phú Thuận)5,200   Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Tân Hưng (Kiều Đàm Ni Tự)10,200   Đường Nhánh Nội Bộ Khu Quy Hoạch Dân Cư Tân Hưng (Kiều Đàm Ni Tự)5,300   Đường Trục Chính Trong Khu Dân Cư (Của Công Ty Nam Long Đầu Tư)6,100   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư (Của Công Ty Nam Long Đầu Tư) (Phường Phú Thuận)3,800   Đường Trục Chính Trong Khu Dân Cư Tân Mỹ11,000   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Mỹ8,800   Đường Trục Chính Khu Định Cư Số 111,000   Đường Nội Bộ Khu Định Cư Số 1 < 16m7,400   Đường Nội Bộ Khu Định Cư Số 1 >= 16m8,800   Đường Vào Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ

Nguyễn Văn Quỳ

Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ

6,600   Đường Nội Bộ Khu Tái Định Cư Tân Hưng-   


- Đường Trục Chính

Trọn Đường


8,200   


- Đường Nhánh

Trọn Đường


7,300   Phú Thuận (Phường Phú Thuận)

Đào Trí

Huỳnh Tấn Phát

7,400   

Huỳnh Tấn Phát

Tân Phú

8,800   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Thành Lập (Phường Phú Mỹ)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


6,100   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


5,200   Đường Vào Chợ Gò Ô Môi

Trọn Đường


7,400   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Lê Hoài Anh (Phường Phú Thuận)

Trọn Đường


6,600   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tấn Trường (Phường Phú Thuận)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


7,400   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


6,600   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Đào Chiến Thắng (Phường Phú Thuận)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


6,200   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


5,900   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Phú Mỹ (Phường Phú Mỹ)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


3,500   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


2,600   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Nam Long (Phường Tân Thuận Đông)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


11,000   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


8,800   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Võ Văn Thơm (Phường Tân Phú)

Trọn Đường


8,400   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Của Tổng Công Ty Đường Sông Miền Nam

Trọn Đường


8,400   Đường Khu Dân Cư Công Ty Savimex (Phú Thuận)-   

- Đường Trục Chính7,400   

- Đường Nhánh6,600   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Him Lam (Phường Tân Hưng)-   

Đường Số 18,400   

Nguyễn Thị Thập Nối Dài9,900   

Đường Có Lộ Giới >=16m6,200   

Đường Có Lộ Giới <16m5,500   Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Của Công Ty Tnhh Phương Nam (Phường Tân Phú)-   

- Đường Trục Chính

Trọn Đường


4,400   

- Đường Nhánh

Trọn Đường


3,700   Gò Ô Môi

Trọn Đường


5,600   Hoàng Quốc Việt

Trọn Đường


7,600   Huỳnh Tấn Phát

Cầu Tân Thuận

Nguyễn Thị Thập

11,100   

Nguyễn Thị Thập

Cầu Phú Xuân

10,200   Lâm Văn Bền

Trọn Đường


8,800   Lê Văn Lương

Trần Xuân Soạn

Cầu Rạch Bàng

11,900   

Cầu Rạch Bàng

Cầu Rạch Đĩa

10,100   Lưu Trọng Lư

Huỳnh Tấn Phát

Kho 18

7,800   Lý Phục Man

Trọn Đường


9,900   Mai Văn Vĩnh

Trọn Đường


10,700   Nguyễn Hữu Thọ

Cầu Kênh Tẻ

Bờ Sông Rạch Đĩa

12,600   Nguyễn Thị Thập

Trọn Đường


16,300   Nguyễn Văn Linh

Huỳnh Tấn Phát

Rạch Thầy Tiêu

15,400   

Rạch Thầy Tiêu

Lê Văn Lương

23,500   

Lê Văn Lương

Rạch Ông Lớn

13,000   Nguyễn Văn Quỳ

Trọn Đường


9,700   Phạm Hữu Lầu

Trọn Đường


4,800   Phan Huy Thực

Trọn Đường


8,800   Tân Mỹ

Trọn Đường


8,000   Tân Thuận Tây

Trọn Đường


8,800   Trần Trọng Cung

Trọn Đường


10,200   Trần Văn Khánh

Trọn Đường


6,400   Trần Xuân Soạn

Trọn Đường


12,300   


Các Tuyến Đường Khu Đô Thị Nam Thanh Phố-   Bertrand Russell (Cr.2102+C22102)

Trọn Đường


18,900   Bùi Bằng Đoàn (Bắc Park Way)

Trọn Đường


17,200   Cao Triều Phát (R.2102)

Trọn Đường


19,200   Đặng Đại Độ (R.2105)

Trọn Đường


18,700   Đặng Đức Thuật (H.2103)

Trọn Đường


15,300   Đô Đốc Tuyết (Cn.2106)

Trọn Đường


15,000   Đường 10

Trọn Đường


14,200   Đường 15

Trọn Đường


11,000   Đường 16

Trọn Đường


14,200   Đường 17

Trọn Đường


14,200   Đường 18

Trọn Đường


11,800   Đường 19

Trọn Đường


13,300   Đường 2

Trọn Đường


14,300   Đường 20

Trọn Đường


15,300   Đường 21

Trọn Đường


11,600   Đường 22

Trọn Đường


14,100   Đường 23

Trọn Đường


15,800   Đường 6

Trọn Đường


16,600   Đường B

Hoàng Văn Thái

Trần Văn Trà

12,900   

Đường 15

Đường 16

10,200   Đường C

Hoàng Văn Thái

Rạch Cả Cấm

16,100   

Rạch Cả Cấm

Đường 23

12,500   Đường D

Hoàng Văn Thái

Trần Văn Trà

12,500   

Đường 15

Đường 16

10,400   Đường G

Trọn Đường


15,800   Đường N

Trần Văn Trà

Tôn Dật Tiên

13,300   

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Đổng Chi

17,600   Đường O

Trọn Đường


13,900   Đường P

Nguyễn Văn Linh

Hà Huy Tập

15,700   

Đường 10

Trần Văn Trà

17,000   Đường U

Trọn Đường


16,900   Hà Huy Tập (H.2102)

Trọn Đường


11,700   Hoàng Văn Thái (Cr.2101+C.2101)

Trọn Đường


16,300   Hưng Long

Trọn Đường


14,300   Lê Văn Thêm (R.2103)

Trọn Đường


16,300   Luther King (Cr.2106)

Trọn Đường


19,800   Lý Long Tường (H.2105)

Trọn Đường


18,200   Morison (Cr.2103+C.2103)

Trọn Đường


18,600   Nguyễn Bính (H.2109)

Trọn Đường


18,600   Nguyễn Cao (R.2106)

Trọn Đường


19,400   Nguyễn Đức Cảnh (Nam Park Way)

Trọn Đường


18,800   Nguyễn Đỗng Chi

Rạch Kích

Phan Văn Nghị

18,400   

Phan Văn Nghị

Đường N (Bắc)

19,000   

Đường N (Bắc)

Nguyễn Lương Bằng

17,700   Nguyễn Khắc Viện (C.2105)

Trọn Đường


19,200   Nguyễn Lương Bằng (Broad Way)

Trọn Đường


20,700   Nguyễn Phan Chánh (H.2106)

Trọn Đường


20,100   Phạm Thái Bường (H.2101)

Trọn Đường


21,900   Phạm Thiều (Cr.2104+C.2104)

Trọn Đường


13,800   Phạm Văn Nghị (H.2108)

Trọn Đường


17,100   Phan Khiêm Ích (R.2101)

Trọn Đường


19,800   Phan Văn Chương (R.2107)

Trọn Đường


19,800   Phố Tiểu Bắc

Trọn Đường


20,200   Phố Tiểu Đông

Trọn Đường


15,800   Phố Tiểu Nam

Trọn Đường


15,800   Raymondienne (C.2104)

Trọn Đường


22,000   Tân Phú (C.2109)

Nguyễn Văn Linh

Cầu Cả Cấm 1

24,200   

Cầu Cả Cấm 1

Đường 23

21,400   Tân Trào (Market Street)

Trọn Đường


17,800   Tôn Dật Tiên (Cr.2105)

Nguyễn Văn Linh

Trần Văn Trà

22,000   Trần Văn Trà (C.2401+C.2404 Roi River Drive)

Tân Phú

Phan Văn Chương

17,800   

Đô Đốc Tuyết

Tôn Dật Tiên

16,900   Đường Nội Bộ Khu Phú Mỹ Hưng

Trọn Đường

10,200   


Cần tư vấn - Yêu cầu gọi lại

Post a Comment

Phú Mỹ Hưng