Chèn Link Logo

Nhà Quận 7
Kinh doanh nhà trọ, phòng trọ là hình thức mua đất xây nhà cho thuê dài hạn. Khi có 10 phòng trọ như thế này, chủ trọ cũng có bình quân từ 30 - 40 triệu đồng và lúc nào cũng thu vào số tiền đều đặn. Thế nhưng mô hình này còn có những yếu tố gì đáng lưu tâm?Những nguyên tắc nên xem xét trước khi quyết định đầu tư

Bài toán lợi nhuận của dự án (tính theo năm)

Doanh số: Tổng số phòng * công suất cho thuê * giá thuê.

Tổng chi phí kinh doanh nhà trọ, phòng cho thuê Quận 7

Những nguyên tắc nên xem xét trước khi quyết định đầu tư


Chi phí thuê đất Rẻ cỡ nào cũng phải có chi phí. Gồm chi phí chính thức nằm trong quyết định, và chi phi chí không chính thức. Chia chi phí này ra số năm thuê sẽ ra chi phí năm.
Chi phí khấu hao xây dựng Lấy tổng chi phí xây dựng chia cho số năm sử dụng.
Chi phí khấu hao tài sản Lấy tổng chi phí tài sản chia cho số năm sử dụng.
Chi phí bán, marketing suất đầu tư Tức là chi phí dành cho Marketing, nhân viên bán suất đầu tư.
Chi phí bán, marketing phòng thuê Tức là chi phí dành cho Marketing, nhân viên bán phòng thuê.
Chi phí vận hành, quản lý dự án, quản lý phòng thuê Chi phí này không nhỏ đâu!
Chi phí vốn từ NĐT cá nhân Như đã tính bên trên chi phí này = 42,58% số vốn mà NĐT góp vào dự án.
Chi phí vốn của DN Nếu NĐT tay không bắt giặc thì không có chi phí này. Còn DN đã có vốn, vốn vay hay vốn tự có, đều cũng phải có chi phí. Tạm tính 10% cho chi phí vốn này.

Chi phí cơ hội

Bạn có 100 triệu đồng, nếu bạn gửi ngân hàng lãi 7 triệu đồng mỗi năm còn nếu bạn đầu tư vào vàng lãi 10 triệu mỗi năm. Khi bạn quyết định đầu tư vào vàng thì chi phí cơ hội là 7 triệu và lãi thực nhận của bạn là 3 triệu chứ không phải là 10 triệu.

Lấy tổng doanh số trừ tổng chi phí mà ra số dương thì NĐT có thể cân nhắc đầu tư.

File Dự án kinh doanh nhà trọ đầy đủ, chi tiết

Nếu âm thì NĐT nói KHÔNG với dự án.


Cần tư vấn - Yêu cầu gọi lại

Post a Comment

Phú Mỹ Hưng