[tintuc]Cần bán nhà 133/23 đường số 47


Nhà có một lửng. Nội thất thất âm tường. Nhà trống. 

Liên hệ trước khi xem[/tintuc]